Kaynak Operatörü Seviye 4

11UY0016-4 Kaynak Operatörü (seviye 4) Ulusal Yeterliliği Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı
için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı referans olarak alınmıştır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

Ücreti:

Açıklama

Ulusal Yeterlilik Tanımı
Ulusal Yeterlilik Kodu:11UY0016-4
Ulusal Yeterlilik Adı:Kaynak Operatörü Seviye 4
Revizyonu:11UY0016-4/03
UY Onay Tarih ve sayısı:21.11.2018 2018/143
Belgelendirme Şartları
Belge Ön Yeterlilik Şartları
Belge Geçerlilik Süreleri3 YIL-6YIL
Belgenin Verilmesi ŞartlarıBaşvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması,
Ödemesinin tamamlanmış olması,
Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
Teorik sınavlardan yeter puan alması,
Performans sınavlarından yeter puan alması,
Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması,
Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması,
İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir.
Gözetim FaaliyetleriBelge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi
tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’
de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi
tutulur.
Belge Yenileme FaaliyetleriBelge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.
Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır
Belge Askı Alma FaaliyetleriGözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir. Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme FaaliyetleriGözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim FaaliyetleriBELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK
Başvuru Alma Ve Değerlendirme FaaliyetleriISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFIDNAN DOLDURULMASI,ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,
Sınav SüreleriSORU BAŞINA 1,5 DAKİKA
Sınav Bilgileri
Yeterlilik BirimleriSoru SayısıSüreBaşarı Şartı
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Rev 3) Zorunlu1015A1-T 60,
11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) (Rev 2) Seçmeli1220B1-T 50,
B1-P 80,
11UY0016-4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) (Rev 2) Seçmeli1220B5-T 50,
B5-P 80,
11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) (Rev 2) Seçmeli1220B6-T 50,
B6-P 80,
Seçmeli birim başına performans sınav süresi dk30

Benzer Meslekler

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.