Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Süreci
Belgelendirme Süreci

Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

Kuruluşumuza başvurular, web sayfası üzerinden, e-posta, posta ile veya elden yapılabilir. Ayrıca voc-tester programı üzerinden de başvurular kayıt edilmektedir.

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak ön şartlar.

 • İskele kurulum elemanı seviye 3 yeterliliği için sınava girebilmesi için adayların yüksekte çalışabileceğine dair sağlık raporu olması
 • Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
 • Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
 • Ücret Tarifesi belirtilen rakamların USCOM banka hesabına ödenmiş olması

Fiziksel engel veya özrü yahut özel durumu olan (okuma yazma bilmeme vs.) adayların istek ve beklentilerinin USCOM tarafından karşılanabilmesi gerekmektedir. USCOM’ un karşılayabildiği şartlar İtina Gösterilmesi Gerekli Adaylar Talimatında tanımlanmıştır.

Tüzel kişilikler, kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Sınav organizasyonu ile ilgili tüm bilgi, doküman ve yazışmalar, tüzel kişilik temsilcisi üzerinden yürütülecektir. 

Sınav ücretleri, devlet teşviki kapsamında firmalara da iade edilebilmektedir. Yararlanmak isteyen firmalarımız için Tek Nokta Başvurusu sistemi üzerinden sınav ve belgelendirme süreci yürütülmektedir. Tek Nokta Başvurusu Formu tüzel kişilik temsilcisi tarafından doldurulur. Tek Nokta Başvurusunun kabul edilmesi için aday sayısının en az 10 ve tamamının ilgili tüzel kişilikte ve/veya ana-alt yüklenicisinde sigortalı çalışan olması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;

 • MYK Sınav Yeri Sözleşmeleri imzalamak
 • Sınav Yeri Uygunluk Formlarını (teorik, mülakat ve performans) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
 • Tek Nokta Başvurusu Formunu doldurmak
 • Sınav ücretlerini USCOM banka hesaplarına yatırmak
 • Yukarıdaki ön şartları sağlamak

Tüzel kişiliklerin sorumluluğundadır.

Başvurular, başvuruyu alan USCOM personeli tarafından değerlendirilerek uygunluk kontrolleri ve onayları verildikten sonra planlama yöneticisine teslim edilir. USCOM tarafından yapılan değerlendirme sonucu (başvurunun kabulü yada reddi) 10 gün içinde e-posta veya SMS ve direkt iletişim yönetmeleri (yüzyüze veya telefon) ile bildirilir.

Onaylanmış başvuruları alan planlama yöneticisi gerekli planlama çalışmalarını yaparak sınav planlamasını voc-tester üzerinden gerçekleştirir.

Başvurusu onaylanan adayların kimlik, iletişim ve başvuru yapılan yeterlilik ile ilgili bilgileri Voc-Tester programında Aday ve Başvuru Sahibi Yönetimi modülüne kayıt edilir.

Başvuruların Takibi ve Sınav Bildirimi

Sınavların açılabilmesi ve MYK ya sınav bildirimlerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen ilgili ulusal yeterliliklerde asgari aday sayısı tanımlanmıştır;

Ulusal yeterlilik En Az Katılımcı Sayısı
Ahşap kalıpçı seviye 3 4
Alçı levha uygulayıcısı seviye 3 4
Alçı sıva uygulayıcısı seviye 3 6
Betonarme demircisi seviye 3 4
Betoncu seviye 3 6
Duvarcı seviye 3 3
Isı yalıtımcı seviye 3 6
İnşaat boyacısı seviye 3 6
İnşaat işçisi seviye 2 6
İskele kurulum elemanı seviye 3 8
Pvc doğrama montajcısı seviye 3 6
Panel kalıpçı seviye 3 4
Seramik karo kaplamacısı seviye 3 6
Sıvacı seviye 3 6
Çelik kaynakçısı seviye 3 6
Kaynak operatörü seviye 4 6
Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı- Seviye 3 3
Direnç Kaynak Ayarcısı- Seviye 4 3
Makine Bakımcısı- Seviye 3 3
Makine Bakımcısı- Seviye 4 3
Makine Bakımcısı- Seviye 5 3
Endüstriyel Boru Montajcısı- Seviye 3 3
Köprülü Vinç Operatörü- Seviye 3 3
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı- Seviye 3 3
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı- Seviye 4 3
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)-Seviye 3 3
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi- Seviye 4 1
Çağrı Merkezi Takım Lideri- Seviye 5 1

USCOM yukarıda belirtilen asgari aday sayısının altındaki başvuru sayılarında da Personel Belgelendirme Birim Yöneticisinin onayı ile sınav açabilir.

Başvurusu kabul edilmiş adayların başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde sınav açılamaması halinde ve adayların başvuru iptalini onaylaması durumunda (yazılı olarak), başvurusu iptal edilerek e-posta veya SMS ve direkt iletişim yönetmeleri (yüzyüze veya telefon) ile adaya bildirilir, alınan ödemeler geri iade edilir.

Başvurusu kabul edilmiş ve sınav planlaması yapılmış adayların listesi yine Planlama Yöneticisi tarafından MYK web portalına yüklenir.

Adayların sınav için MYK ya bildirilmesi akabinde en az 2 gün sonra sınavlar yapılabilir. Tüm adaylar voc-tester programı üzerinden takip edilmektedir.

Belgelendirme Kararlarının Alınması

Planlama Yöneticisi ilgili sınavların sonunda sınav ve aday bazlı dosyaları oluşturur. Aday bazlı oluşturulan dosyaların içeriğinde;

 • Sınav Başvuru Formu
 • Varsa ön şartların yerine getirildiğine dair kayıtlar
 • Makbuz veya dekontlar (bireysel başvurular için)
 • Teorik sınavların aday bazlı kayıtları
 • Varsa mülakat sınavların aday bazlı kayıtları
 • Performans sınavlarının aday bazlı kayıtları
 • Sınavların tüm kayıtları (kamera kayıtları ve sınav yönetim prosedürünce 5.2 maddesi altında yer alan kayıtlar)
 • Belgelendirme Karar Formunu

Adayların dosyaları Aday Özlük Dosyası Kontrol Formu ile kontrol ve takip edilir.

Sınav bazlı dosyalarda ise Sınavların Yönetimi Prosedürü gereğince Sınav Aday Listeleri, sınav yeri uygunluk formları ve kamera kayıtları gibi genel sınav kayıtları yer alır. Planlama Yöneticisi Adayın sınavında yer almayan bir Karar Vericiye sınav ve aday dosyalarını teslim eder.  İlgili karar vericinin adayın sınavında bulunmamış olmasını Voc-tester programı üzerinden kontrol eder.

İlgili Karar Verici dosyaları teslim alması akabinde incelemelerini ilgili sınavların Belgelendirme Programına göre gerçekleştirir. Adayların belgelendirme üzerine olumlu kararlarının verilebilmesi için aşağıdaki şartların tamamının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.,

 • Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
 • Ödemesinin tamamlanmış olması,
 • Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
 • Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
 • Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
 • Teorik sınavlardan yeter puan alması,
 • Performans sınavlarından yeter puan alması,
 • Varsa ilgili meslekte taşeron değerlendirmelerinden (muayene vs.) olumlu sonuç çıkması,
 • Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması,
 • İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması (tüm kamera kayıtları incelenmez her aday için minimum farklı birimlerinden rasgele homojen bir yapıda yeter sürede izlenir.)

Belgelendirme kararları, Karar Vericiler tarafından Belgelendirme Karar Formuna kayıt altına alınarak ve imzalanarak verilir. Bir adayla ilgili verilecek tüm kararlar Belgelendirme Karar Formunda tanımlanmıştır.

Karar vericiler sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararlarını vermektedir.

Belgenin Basılması

Belgelendirme kararları adaylara Planlama Yönetici tarafından Sınav Başvuru Formunda tercih ettiği iletişim yöntemi üzerinden bildirilir. MYK web portaldan sınava giren tüm adayların puanlamaları ve verilen kararlarının girişleri Planlama Yöneticisi tarafından en geç 3 işgünü içinde yapılır. Belgelerin basılmasını MYK yapar. Belgelerin imzalanması Genel Müdür veya Personel Belgelendirme Birim Yöneticisi tarafından yapılır.

Kaynakçı belgelendirme kapsamında EN 9606-1, TS EN ISO 14732 standartları gereğince Kaynakçı Kalifikasyonu Test Sertifikaları USCOM tarafından hazırlanır ve adaylara teslim edilir.

Belgeler, Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir. MYK tarafından gelen belgeler adayların başvurudaki tercihlerine göre elden veya kargo ile USCOM’a gelişinden sonra Planlama Yöneticisi tarafından kontrolü yapılarak en geç 5 işgünü içinde gönderilir.

Adayların kaybolma veya yırtılma gibi nedenlerle belge talep etmeleri durumunda, ücret tarifesindeki bedele göre ücret tahsil edilerek adaylara yeniden belge düzenlenir.

Belge süreleri, inşaat ile ilgili tüm kapsamlarda 5 yıllık, çelik kaynakçısı seviye 3 için 3 yıllık, kaynak operatörü seviye 4 için ise 6 yıllık olarak düzenlenir.

Belgelerin Gözetimi

Belgenin geçerliliğinin devamı için gözetim faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş gözetim süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır. Gözetim, MYK tarafından USCOM’ un yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.

Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin Belgelendirme Programında belirtilmiş sürelerde;

İnşaat meslekleri için 3 yıl sonunda belge süresi içerisinde 1 kez,

Çelik kaynakçısı seviye 3 için her 6 ayda 1 kez olmak üzere belge süresi içerisinde toplam 5 kez (2,5 yıl son gözetim)

Kaynak operatörü seviye 4 için her 6 ayda 1 kez olmak üzere belge süresi içerisinde toplam 11 kez (5,5 yıl son gözetim)

Voc-tester programına işlenmiş tarihlere göre hazırlanmış olan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

İnşaat mesleklerinde belgeli personel; Gözetim Beyan Formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Kaynakçı belgesine sahip olan personel ise; ……kaynakçı kalifikasyonu test sertifikası belgesi almış olan belge sahipleri ilgili gözetim zamanlarında (6 ayda bir) kaynakçı kalifikasyonu test sertifikası bir üst amiri tarafından imzalanarak USCOM’a iletilir.

Voc-tester programı üzerinden Planlama Yöneticisi gözetim tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini bilgilendirir. Gözetim ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belge Kullanım Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır. Gözetim onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Yeniden Belgelendirmenin Yapılması

Belgenin yenilenmesi için belge yenileme faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş Belge yenileme süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır. Yenileme, MYK tarafından USCOM’ un yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin Belgelendirme Programında belirtilmiş sürelerde Voc-tester programına işlenmiş tarihlere göre hazırlanmış olan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Yeniden belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekli şartlar:

İnşaat sektöründe;

Gözetim Beyan Formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Gözetim sürecini geçmiş belgeli personelin, inşaat sektöründe 5 yıl içerisinde 18 ay çalışmasını belgelendirmesi durumunda yeniden belgelendirme faaliyeti yapılır. Bu durum için tutulan kayıtlar gözetim maddesindeki kayıtları ile aynıdır. Sağlayamayan adaylar sadece performans sınavına tabi tutulur ve yeter puan alması halinde yeniden belgelendirme yapılır.

Kaynak sektöründe, çelik kaynakçısında 3 yıl sürenin sonunda, kaynak operatöründe 6 yılın sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

Voc- tester programı üzerinden Planlama Yöneticisi belge yenileme tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini bilgilendirir. Belge yenileme ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belge Kullanım Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır. Belge yenileme onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belgenin Askıya Alınması

 • Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
 • Belgelenmiş personelin USCOM Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya alınması onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belgenin İptal Edilmesi

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • USCOM Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler USCOM tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

Belgelendirme Programında değişiklikler komite onaylarına istinaden ve MYK ve TÜRKAK tan ilgili meslekler ile ilgili gerekli onayların alınması akabinde sınavla veya sınavsız alınan kararlara göre belgelerin kapsamları değiştirilebilir. Bu faaliyetler belge yenileme döneminde yapılır. Hali hazırda ki belgeler süreleri boyunca geçerlidir.

Belge kapsamının değiştirilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.