EN ISO 14732 Kaynak Operatörleri ve Kaynak Ayarcılarının Belgelendirmesi

Bu alanda TS EN ISO 14732 standardına göre TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşumuzda Kaynak operatörü ve kaynak ayarcısı mesleklerinde Uluslararası geçerli Kaynak operatörü ve Kaynak ayarcısı kalifikasyon test sertifikası verilmektedir.

BELGELENDİRME PROGRAMI

Yeterlilik Tanımı
TS EN ISO 14732:2014 Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

TS EN ISO 14732:2014 Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials

Belge Yeterlilik Şartları
-
Belge Geçerlilik Süresi
3 YIL-6YIL
Belgenin Verilmesi
Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması, Ödemesinin tamamlanmış olması, Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması, Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması, Performans sınavlarından yeter puan alması, Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması, İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir.
Gözetim Faaliyetleri
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Belge Yenileme Faaliyetleri
Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır
Belge Askıya Alma Faaliyetleri

Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir. Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belge Geri Çekme Faaliyetleri

Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.

Belge Teslim Faaliyetleri
Belge Kullanım Sözleşmesini İmzalamış Olmak
Başvuru Alma ve Değerlendirme Faaliyetleri
ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFINDAN DOLDURULMASI, ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,

Sınav Bilgileri
Yeterlilik Birimleri
Soru Sayısı
Süre (dk.)
Başarı Şartı
Performans
1
30 dk
%100

GENEL ŞARTLAR VE KURALLAR

 • Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 • Test işleminden sonra ödemenin %50’si Sınav ve Belgelendirmenin Kararından Sonuçlanmasından sonra geriye kalan %50 alınır.
 • Ortaya çıkabilecek NDT / DT (tahribatlı / tahribatsız test) bedelleri müşteri tarafından karşılanacaktır.
 • Ödemesi yapılmayan test ve sınavların sonuçları açıklanmaz. Belgesi teslim edilmez.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri müşteri tarafından karşılanacaktır.
 • İhtiyaç olması durumunda Yol, Konaklama vs. masraflar faturaya ilave edilecektir.
 • Sertifikaların geçerlilik süreleri içinde, yırtılma ya da kaybolma nedeniyle yenilenmesi ile ilgili taleplerinizde Sertifika başına 250 TL, KDV dahil yenileme ücreti alınır.
 • Sınavdan kalan adayların yeniden sınava alınması halinde servis, yol, konaklama ve NDT/DT test bedelleri yeniden alınır. Sertifika basım ücreti başarılı olduğu sınav adedine göre tahsil edilir.
 • Sınavda kullanılan parçalar tarafınızca hazırlanacaktır. Parçaların USCOM tarafından temini durumunda bedelleri ayrıca faturalandırılacaktır.
 • Test parçaları 30 gün USCOM tarafından muhafaza edildikten sonra hurdaya ayrılır.
 • Hizmet bedeli; sınavın toplam süresi, katılan aday sayısı ve test parçası adetleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ücretler için lütfen kuruluşumuz ile irtibata geçiniz.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayarız.