• Tarafsızlığa, gizliliğe ve güvenliğe zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmamak,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin tamamını tarafsız ve adil bir şekilde yürütmek,
 • Aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar içermemek,
 • Tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskıların önlenmesini sağlamak,
 • Belgelendirme sürecinin, web sitesi ve başka iletişim kanalları yardımıyla kamuoyu ile paylaşmak ve adayların erişimi sağlamak ve başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı prosedürler uygulamamak,
 • Belgenin verilmesi, gözetim sürecinin gerçekleştirilmesi, yeniden verilmesi, askıya alınması veya geri çekilmesi ya da kapsamın daraltılması durumlarında; her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti vermek,
 • Tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olmak,
 • Standardın gerekliliklerini yerine getirilecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirmek,
 • TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ve MYK mevzuat şartlarına esaslarına göre hazırlanmış olan yönetim sisteminin, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamını hazırlamak,
 • Bilgi ve dökümanların gizlilik ve güvenlik şartlarına göre korumak ve saklamak,
  İş sağlığı ve güvenliği kuralları esas alınarak süreci yönetmek,
 • Adayların taleplerini, itiraz ve şikayetlerini en kısa süre içerisinde hassasiyetle, eşit ve tarafsız olarak karşılamak,
 • Belgelendirme sürecindeki riskleri değerlendirmek ve ortadan kaldırılmasını veya yönetilmesini sağlanmak,
 • Belgelerin kötüye kullanımını engellemek,

20.04.2017

Genel Müdür