TS EN 13067 Plastik Kaynakçı Nitelik Testleri

Bu alanda EN 13067 standardına göre TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşumuzda Plastik kaynakçısı mesleğinde Uluslararası geçerli kalifikasyon test sertifikası verilmektedir.

BELGELENDİRME PROGRAMI

Yeterlilik Tanımı
TS EN 13067:2013 Plastik kaynağı yapan personel-Kaynakçı nitelik testleri-Kaynaklanmış termoplastik kademeler

TS EN 13067:2013 Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics welded assemblies

Belge Yeterlilik Şartları
Sadece eğitimlerinin ve/veya önceki çalışmalarının, planlanan deney geçmeyi muhtemel kılacağını gösteren kaynakçıların deneye girmesine izin verilebilir. Kural olarak aşağıdaki şartların birinin karşılanması bunun için yeterlidir: - Plâstik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması, - Plâstik kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübe (şirket sertifikası), -Plâstik kaynakçılar nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunun tamamlanması.
Belge Geçerlilik Süresi
Belgenin geçerlilik süresi adayın performans sınavından başarılı olduğu tarihte başlar ve 2 yıl süresince geçerlidir.
Belgenin Verilmesi
Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması, Ödemesinin tamamlanmış olması, Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması, Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması, Teorik ve Performans sınavlarından yeter puan alması, Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması, İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir.
Gözetim Faaliyetleri
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır.
Belge Yenileme Faaliyetleri
Yeniden belgelendirme başvurusu belge süresi bitiminden üç ay öncesinden başlayarak alınabilir. En geç belge geçerlilik tarihinden önce alınması gerekmektedir. Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik sınava tabi tutulur test sonucunu başarılı olan adayın belgesi 2 yıl daha uzatılır.
Belge Askıya Alma Faaliyetleri

Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir. Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belge Geri Çekme Faaliyetleri

Kaynakçıların çalışma kanıtı her 6 ayda bir sunulmadığı durumda geçerliliğini yitirir. Kaynakçı vefat ettiğinde belge otomatik olarak iptal olur.

Yayınlanan belgede yapılan USCOM veya müşteri kaynaklı yazım yanlışlıkları sonucunda belge geri çekme isteği yanlışlığın fark edilmesini takip eden 3 iş günü içinde ilgili firma veya kaynakçıya yazılı olarak bildirilir. Hatalı belgenin orijinalinin USCOM’a ulaştırılması için tanınan süre yazılı bildirimden 1 ay sonraki ilk iş gününe kadardır. Bu süre zarfında belge tarafımıza ulaşmaz ise belge iptal edilir. İptal durumu firma veya kaynakçıya yazılı olarak bildirilir.

Belge Teslim Faaliyetleri
Belge Kullanım Sözleşmesini İmzalamış Olmak
Başvuru Alma ve Değerlendirme Faaliyetleri
ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFINDAN DOLDURULMASI, ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI, ÖN YETERLİLİK ŞARTLARININ SAĞLANMASI.

Sınav Bilgileri
Yeterlilik Birimleri
Soru Sayısı
Süre (dk.)
Başarı Şartı
Teorik
20
35 dk
%80
Performans
1
maksimum 40 dk
%100

GENEL ŞARTLAR VE KURALLAR

 • Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 • Test işleminden sonra ödemenin %50’si Sınav ve Belgelendirmenin Kararından Sonuçlanmasından sonra geriye kalan %50 alınır.
 • Ortaya çıkabilecek NDT / DT (tahribatlı / tahribatsız test) bedelleri müşteri tarafından karşılanacaktır.
 • Ödemesi yapılmayan test ve sınavların sonuçları açıklanmaz. Belgesi teslim edilmez.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri müşteri tarafından karşılanacaktır.
 • İhtiyaç olması durumunda Yol, Konaklama vs. masraflar faturaya ilave edilecektir.
 • Sertifikaların geçerlilik süreleri içinde, yırtılma ya da kaybolma nedeniyle yenilenmesi ile ilgili taleplerinizde Sertifika başına 250 TL, KDV dahil yenileme ücreti alınır.
 • Sınavdan kalan adayların yeniden sınava alınması halinde servis, yol, konaklama ve NDT/DT test bedelleri yeniden alınır. Sertifika basım ücreti başarılı olduğu sınav adedine göre tahsil edilir.
 • Sınavda kullanılan parçalar tarafınızca hazırlanacaktır. Parçaların USCOM tarafından temini durumunda bedelleri ayrıca faturalandırılacaktır.
 • Test parçaları 30 gün USCOM tarafından muhafaza edildikten sonra hurdaya ayrılır.
 • Hizmet bedeli; sınavın toplam süresi, katılan aday sayısı ve test parçası adetleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ücretler için lütfen kuruluşumuz ile irtibata geçiniz.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayarız.