Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur.
Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterlilik ile Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi almak isteyen adayların bilgi, beceri ve davranışların ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi gerçekleştirilmektedir.

Ücreti:

Açıklama

Ulusal Yeterlilik Tanımı
Ulusal Yeterlilik Kodu:11UY0033-3
Ulusal Yeterlilik Adı:DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3
Revziyonu:11UY0033-3/3
UY Onay Tarih ve sayısı:02.08.2017 2017/62
Belgelendirme Süreci
Belge Ön Yeterlilik Şartları:
Belge Geçerlilik Süreleri:3 YIL
Belgenin Verilmesi Şartları:Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması,
Ödemesinin tamamlanmış olması,
Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
Teorik sınavlardan yeter puan alması,
Performans sınavlarından yeter puan alması,
Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması,
Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması,
İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir.
Gözetim Faaliyetleri:Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur.
Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen
yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi
belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge
sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma
nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği
geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder
Belge Yenileme Faaliyetleri:Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı
TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda
tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur.
Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden
sınava girerek belgelendirilir.
Belge Askı Alma Faaliyetleri:Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir. Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme Faaliyetleri:Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim Faaliyetleri:BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK
Başvuru Alma Ve Değerlendirme Faaliyetleri:ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFINDAN DOLDURULMASI,ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,
Sınav Bilgileri
Yeterlilik BirimleriSoru SayısıSüreBaşarı Şartı
11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği:1015A1-T 60
11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları:1015A2-T-60
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111):1015B1-T 50
B1-P 80
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141):915B9-T 50
B9-P 80
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)1320B14-T 50
B14-P 80
Performans sınav süresi dk:30

Benzer Meslekler

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.