Duvarcı Seviye 3

12UY0048–3 Duvarcı Ulusal Yeterliliğine göre, duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Kategoriler:

BELGELENDİRME PROGRAMI

Yeterlilik Tanımı
12UY0048-3/01 Duvarcı Rev.01
Belge Yeterlilik Şartları
-
Belge Geçerlilik Süresi
5 YIL
Belgenin Verilmesi
"Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması, Ödemesinin tamamlanmış olması, Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması, Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması, Teorik sınavlardan yeter puan alması, Performans sınavlarından yeter puan alması, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması, Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması, İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir. "
Gözetim Faaliyetleri
-
Belge Yenileme Faaliyetleri
5.YILDA 2 YIL VEYA SON ALTI AY BOYUNCA ÇALIŞMIŞ OLMAK VEYA YETERLİLİK KAPSAMINDA YER ALAN YETERLİLİK BİRİMLERİ İÇİN TANIMLANAN UYGULAMA SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK
Belge Askıya Alma Faaliyetleri

“• Belgelenmiş personelin USCOM Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (en az 6 ay),
• Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması durumunda (en az 6 ay),
• Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması durumunda (en az 6 ay),
• Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması durumunda (en az 6 ay),
• Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda (en az 6 ay),
belgeler askıya alınır.

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. “

Belge Geri Çekme Faaliyetleri

“• USCOM Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
• Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
• Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi durumunda,
• Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması durumunda,
• Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda,
• Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi durumunda,
• Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması durumunda,
• Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı durumunda,
• Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi durumunda,
belgeler iptal edilir.
• Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler USCOM tarafı olarak iptal edilir.
• Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.”

Belge Teslim Faaliyetleri
BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK
Başvuru Alma ve Değerlendirme Faaliyetleri
ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFIDNAN DOLDURULMASI,ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,
Sınav Bilgileri
Yeterlilik Birimleri
Soru Sayısı
Süre (dk.)
Başarı Şartı
Teorik (A1-T)
10
15
%60
Teorik (A2-T)
10
15
%60
Performans (A1-P)
Proje Uygulama
%80
Performans (A2-P)
Proje Uygulama
270
%80

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayarız.