Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5

15UY0204-5 Ulusal Yeterliliği Uyarınca Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Ücreti:

Açıklama

Ulusal Yeterlilik Tanımı
Ulusal Yeterlilik Kodu:11UY0015-4
Ulusal Yeterlilik Adı:DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4
Revziyonu:11UY0015-4/03
UY Onay Tarih ve sayısı:21.11.2018 2018/143
Belgelendirme Süreci
Belge Ön Yeterlilik Şartları:
Belge Geçerlilik Süreleri:6 YIL
Belgenin Verilmesi Şartları:Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması,
Ödemesinin tamamlanmış olması,
Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
Teorik sınavlardan yeter puan alması,
Performans sınavlarından yeter puan alması,
Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması,
Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması,
İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir.
Gözetim Faaliyetleri:Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi
tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’
de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya
gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.
Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi
sonuna kadar devam eder.
Belge Yenileme Faaliyetleri:Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde
5’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin
sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait
yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik
veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.
Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri
içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha
uzatılır.
Belge Askı Alma Faaliyetleri:Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir. Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme Faaliyetleri:Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim Faaliyetleri:BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK
Başvuru Alma Ve Değerlendirme Faaliyetleri:ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFINDAN DOLDURULMASI,ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,
Sınav Bilgileri
Yeterlilik BirimleriSoru SayısıSüreBaşarı Şartı
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği:1015A1-T 60
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21):1220B1-T 50
B1-P 80
Performans sınav süresi dk:20

Benzer Meslekler

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.